Bạn đang ở đây: Trang chủ » Bạc cầu trượt, Bạc đạn công nghiệp, Bạc đạn máy cán, Bạc đạn trục cán, Đầu tư, Hộp dẫn hướng thép, Khớp nối Cardan | Khớp nối Chữ thập, Khuôn đúc đồng, Mâm răng xoay | Mâm quay, Mâm răng xoay | Trục cán thép, Thanh dẫn hướng THK, Tin tức, Ứng dụng trong cảng biển, Ứng dụng trong thuỷ điện, Valve khí, Vòng bi trục cán, Xi lanh thủy lực | Xi lanh khí nén » Van Rexroth | Xi lanh Rexroth

Chúng tôi có khả năng cung cấp đầy đủ các loại van rexroth; van thuỷ lực Rexroth; ben thủy lực Rexroth; xi lanh Rexroth; bao gồm xi lanh thuỷ lực Rexroth; xi lanh nén khí Rexroth; Bơm thủy lực Rexroth chính hãng Bosch Rexroth AG trong thời nhanh nhất. Ngoài ra, chúng tôi còn có các loại van Danfoss;van MP; van BONESI; van MOOG; xi lanh Hydac; van Hydac;  Parker; valve Parker;  bơm thủy lực Parker; Vickers;…. 4WE6HA6X/EG24N9K4; 4WE6Y6X/EG24N9K4; 4WE6C6X/EG24N9K4;  4WE6D6X/EG24N9K4;  3WE6EA6X/EG24N9K4; 4WE6E6X/EG24N9K4; 4WE6J6X/EG24N9K4; 4WE6H6X/EG24N9K4 ; 4WE6G6X/EG24N9K4; 4WE10G3X/CG24N9K4; 4WE10D3X/CG24N9K4; 4WE10E3X/CG24N9K4; 4WE10J3X/CG24N9K4; 4WE10C3X/CG24N9K4; 4WEH10D4X/6EG24N9K4; 4WEH10E4X/6EG24N9K4; 4WEH16Y7X/6HG24N9ETK4; 4WEH16D7X/6HG24N9ETK4; 4WEH16C7X/6HG24N9ETK4; 4WEH16E7X/6HG24N9ETK4; 4WEH16J7X/6HG24N9ETK4; 4WE10H3X/CG24N9K4; 4WREE6E32-2X/G24K31A1V ; 4WREE10E75-2X/G24K31/A1V; 4WRKE16E-200L3X/6EG24EK31/A1D3M; 4WRKE25E350L3X/6EG24EK31/A1D3M; A10VSO18DFR1/31R-PPA12N00; A10VSO28DFR1/31R-PPA12N00; A10VSO45DFR1/32R-VPB12N00; A10VSO71DFR1/32R-VPB22U99; A10VSO140DRS/32R-VPB12N00; A10VSO100DRS/32R-VPB12N00; PGH3-2X./016RE07VU2; PGH4-2X/.020RE11VU2; PGH4-2X/025RE11VU2; PGH5-3X/063RE11VU2; PGH5-3X/160RE11VU2; ZDR6DP2-4X/75YM; ZDR6DP1-4X/75YM; ZDR6DP2-4X/150YM; ZDR6DP2-4X/210YM; ZDR10DP2-5X/150YM; ZDR10DP2-5X/210YM; ZDB6VP2-4X/200V; DBW10B1-5X/315-6EG24N9K4;  DBW10B1-5X/200-6EG24N9K4; DBW10B2-5X/200-6EG24N9K4; A10VSO, A4VSO, A4VSG, A2FO, A2F, A7V; Rexroth A10VSO16, A10VSO18, A10VSO28, A10VSO45, A10VSO71, A10VSO100, A10VSO140;4WRKE25-W9-350L-3X/6EG24-K31/A1D3M;4WREE6-E-32-2X/G24-K31/A1V; 4WREE6-E1-16-2X / G24K31 / A1V; DBW10B1-5X/200-6EG24N9K4;  DBW10B2-5X / 200 -6EG24 N9K4; A10VSO, A4VSO, A4VSG, A2FO, A2F, A7V; Rexroth A10VSO16, A10VSO18, A10VSO28, A10VSO45, A10VSO71, A10VSO100, A10VSO140;4WRKE25-W9-350L-3X/6EG24-K31/A1D3M;4WREE6-E-32-2X/G24-K31/A1V; 4WREE6-E1-16-2X / G24K31 / A1V; 4WRKE 16 E1-125L-3X/6EG24EK31/A1D3M R900703116 – 4WRTE 16 W8-125L-4X/6EG24ETK31/F1M; R900703118 4WRZE 25 W6-220-7X / 6EG24N9ETK31 / F1D3M; R900703119; R900703243 – 4WRSEH 10 V75LD-3X/G24K0/A1V R900703268 4WRKE 25 E350L-3X/6EG24TK31/A1D3M-497; R900703270 4WE 6 E6X/EG12N9K4/B08 R900703910 4WRKE 16 E1-125L-3X/6EG24EK31/A1D3M; R900703911 4WRKE 16 W9-125L-3X/6EG24EK31/A5D3M; R900703914 4WRKE 10 W6-100L-3X/6EG24EK31/A1D3M; R900703915 4WRKE 16 E125L-3X/6EG24EK31/A5D3V; R900703916 4WRKE 16 E1-125L-3X/6EG24K31/A1D3M; R900703361 4WRKE 16 E125L-3X/6EG24TK31/A5D3M; R900703371 – 4WRZ 10 EA85-7X/6EG24N9EK4/V R900703377 4WEH 16 E7X/6EG110N9ETK4/B10;DBW 20 BG2-5X/200-6EW110N9K4 DBW 20 BG2-5X/200-6EW230N9K4 DBW 20 BG2-5X/200-6EW230N9K4V DBW 20 BG2-5X/200S6EG24N9K4R12 DBW 20 BG2-5X/200S6EW230N9K4R12 DBW 20 BG2-5X/200U6EG24N9K4 DBW 20 BG2-5X/200US6EG24N9K4R12 DBW 20 BG2-5X/200Y6EG24N9K4 DBW 20 BG2-5X/200Y6EW110K4 DBW 20 BG2-5X/200Y6EW110N9K4 DBW 20 BG2-5X/200Y6EW230N9K4 DBW 20 BG2-5X/200YS6EG24N9K4R12 DBW 20 BG2-5X/200YU6EG24N9K4 DBW 20 BG2-5X/200YUS6EG24N9K4R12 DBW 20 BG2-5X/315-6EG12N9K4: R900977505; R480044239; 0822343004; 0822034202; 0822034204; 0822240001; 0822240002; 0822241003; 0821302560; 0821302404; 0820031050; 0820031051; 0820030051; 0820030151; 0822234007; 0822233003 ; R480064164; 0822121004; 0822120005; 0822121002; 0822334503; 0822120022; 0821401233; 0822340005; R901084277; 1834482022; 5218555110; 0821300354; R412010718; 1824210243; 0820023026; 0822334509; 0821100099; 0822010678; 0822033204; 0822434203; 0821401224; 0822120005; 08221200020822334505; 0822030201; 0820251004; 0820212200; 0822120022; 0822121002; 0822120005; 0822334502; 0822120003; 0822121007; 0822034201;  0822121009; 0822334503; 0510225023; 2715534000; 0490394605;  R900565002 Z2DBK 6 VD2-1X/50V;  R900565003 Z2DBK 6 VD2-1X/100V; R900565005 Z2DBK 6 VC2-1X/50V;  R900565006 Z2DBK 6 VC2-1X/100V; R900565007 Z2DBK 6 VC2-1X/210V; R900565057 HSZ 10 A061-3X/M00; 1815503093 PLATTE 2HSR 10;A10VSO, A4VSO, A4VSG, A2FO, A2F, A7V; Rexroth A10VSO16, A10VSO18, A10VSO28, A10VSO45, A10VSO71, A10VSO100, A10VSO140;4WRKE25-W9-350L-3X/6EG24-K31/A1D3M;4WREE6-E-32-2X/G24-K31/A1V; 4WREE6-E1-16-2X / G24K31 / A1V; 4WRKE 16 E1-125L-3X/6EG24EK31/A1D3M R900703116 – 4WRTE 16 W8-125L-4X/6EG24ETK31/F1M; R900703118 4WRZE 25 W6-220-7X / 6EG24N9ETK31 / F1D3M; R900703119; R900703243 – 4WRSEH 10 V75LD-3X/G24K0/A1V R900703268 4WRKE 25 E350L-3X/6EG24TK31/A1D3M-497; R900703270 4WE 6 E6X/EG12N9K4/B08 R900703910 4WRKE 16 E1-125L-3X/6EG24EK31/A1D3M; R900703911 4WRKE 16 W9-125L-3X/6EG24EK31/A5D3M; R900703914 4WRKE 10 W6-100L-3X/6EG24EK31/A1D3M; R900703915 4WRKE 16 E125L-3X/6EG24EK31/A5D3V; R900703916 4WRKE 16 E1-125L-3X/6EG24K31/A1D3M; R900703361 4WRKE 16 E125L-3X/6EG24TK31/A5D3M; R900703371 – 4WRZ 10 EA85-7X/6EG24N9EK4/V R900703377 4WEH 16 E7X/6EG110N9ETK4/B10;

PVH098R03AJ30A140000001AD1AC010A; PVH131R03AF30A17000000100100010A;  PVH098R03AJ30A140000001AJ1AF010A;  PVH131R03AF30A25000000100100010A; PVH098R03AJ30A250000001001AE010A; PVH131R03AF30A250000001001AA010A ;PVH098R03AJ30A250000001AD100010A ; PVH131R03AF30A250000001001AB010A; PVH098R03AJ30A250000001AD1AB010A; PVH131R03AF30A250000001001AR010A; PVH098R03AJ30A250000001AD1AE010A; PVH131R03AF30A250000001001BM010A; PVH098R03AJ30A250000001AD2AA010A; PVH131R03AF30A250000001002AE010A; PVH098R03AJ30A250000001AM1AA010A ; PVH131R03AF30A250000001AD100010A; PVH098R03AJ30B182000001AD2AA010A; PVH131R03AF30A250000001AD1AA010A; PVH098R03AJ30B252000001AD100010A; PVH131R03AF30A250000001AD1AB010A; PVH098R03AJ30B252000001AD1AA010A ;                                                  PVH131R03AF30A250000001AM1AE010A

pump888.jpg pump555rrrrrrrr11111

IMG_MAG2 IMG_MAG

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ TOÀN CẦU MINH ANH

Toà nhà số 8, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, Việt Nam  

Tel: (+84) 024 3553 9595

Hotline: 0915305588(Zalo)

Kho 1 tại đường Quang Trung, Q.Hà Đông, TP Hà Nội

Kho 2 tại đường Nguyễn Thị Định, Quận 2, TP HCM

Website: www.magg.com.vn - Email: banhang@magg.com.vn