Bạn đang ở đây: Trang chủ » Bạc cầu trượt, Bạc đạn công nghiệp, Bạc đạn máy cán, Bạc đạn trục cán, Đầu tư, Hộp dẫn hướng thép, Khớp nối Cardan, Khuôn đúc đồng, Thanh dẫn hướng THK, Thép Xây Dựng, Tin tức, Trục cán thép, Ứng dụng trong cảng biển, Ứng dụng trong thuỷ điện, Valve khí, Vòng bi trục cán, Xi lanh thủy lực » Van Rexroth | Xi lanh Rexroth

Chúng tôi có khả năng cung cấp đầy đủ các loại van rexroth; van thuỷ lực Rexroth; ben thủy lực Rexroth; xi lanh Rexroth; bao gồm xi lanh thuỷ lực Rexroth; xi lanh nén khí Rexroth; Bơm thủy lực Rexroth chính hãng Bosch Rexroth AG trong thời nhanh nhất. Ngoài ra, chúng tôi còn có các loại van Danfoss;van MP; van BONESI; van MOOG; xi lanh Hydac; van Hydac;  Parker; valve Parker;  bơm thủy lực Parker; Vickers;…. 4WE6HA6X/EG24N9K4; 4WE6Y6X/EG24N9K4; 4WE6C6X/EG24N9K4;  4WE6D6X/EG24N9K4;  3WE6EA6X/EG24N9K4; 4WE6E6X/EG24N9K4; 4WE6J6X/EG24N9K4; 4WE6H6X/EG24N9K4 ; 4WE6G6X/EG24N9K4; 4WE10G3X/CG24N9K4; 4WE10D3X/CG24N9K4; 4WE10E3X/CG24N9K4; 4WE10J3X/CG24N9K4; 4WE10C3X/CG24N9K4; 4WEH10D4X/6EG24N9K4; 4WEH10E4X/6EG24N9K4; 4WEH16Y7X/6HG24N9ETK4; 4WEH16D7X/6HG24N9ETK4; 4WEH16C7X/6HG24N9ETK4; 4WEH16E7X/6HG24N9ETK4; 4WEH16J7X/6HG24N9ETK4; 4WE10H3X/CG24N9K4; 4WREE6E32-2X/G24K31A1V ; 4WREE10E75-2X/G24K31/A1V; 4WRKE16E-200L3X/6EG24EK31/A1D3M; 4WRKE25E350L3X/6EG24EK31/A1D3M; A10VSO18DFR1/31R-PPA12N00; A10VSO28DFR1/31R-PPA12N00; A10VSO45DFR1/32R-VPB12N00; A10VSO71DFR1/32R-VPB22U99; A10VSO140DRS/32R-VPB12N00; A10VSO100DRS/32R-VPB12N00; PGH3-2X./016RE07VU2; PGH4-2X/.020RE11VU2; PGH4-2X/025RE11VU2; PGH5-3X/063RE11VU2; PGH5-3X/160RE11VU2; ZDR6DP2-4X/75YM; ZDR6DP1-4X/75YM; ZDR6DP2-4X/150YM; ZDR6DP2-4X/210YM; ZDR10DP2-5X/150YM; ZDR10DP2-5X/210YM; ZDB6VP2-4X/200V; DBW10B1-5X/315-6EG24N9K4;  DBW10B1-5X/200-6EG24N9K4; DBW10B2-5X/200-6EG24N9K4; A10VSO, A4VSO, A4VSG, A2FO, A2F, A7V; Rexroth A10VSO16, A10VSO18, A10VSO28, A10VSO45, A10VSO71, A10VSO100, A10VSO140;4WRKE25-W9-350L-3X/6EG24-K31/A1D3M;4WREE6-E-32-2X/G24-K31/A1V; 4WREE6-E1-16-2X / G24K31 / A1V; DBW10B1-5X/200-6EG24N9K4;  DBW10B2-5X / 200 -6EG24 N9K4; A10VSO, A4VSO, A4VSG, A2FO, A2F, A7V; Rexroth A10VSO16, A10VSO18, A10VSO28, A10VSO45, A10VSO71, A10VSO100, A10VSO140;4WRKE25-W9-350L-3X/6EG24-K31/A1D3M;4WREE6-E-32-2X/G24-K31/A1V; 4WREE6-E1-16-2X / G24K31 / A1V; 4WRKE 16 E1-125L-3X/6EG24EK31/A1D3M R900703116 – 4WRTE 16 W8-125L-4X/6EG24ETK31/F1M; R900703118 4WRZE 25 W6-220-7X / 6EG24N9ETK31 / F1D3M; R900703119; R900703243 – 4WRSEH 10 V75LD-3X/G24K0/A1V R900703268 4WRKE 25 E350L-3X/6EG24TK31/A1D3M-497; R900703270 4WE 6 E6X/EG12N9K4/B08 R900703910 4WRKE 16 E1-125L-3X/6EG24EK31/A1D3M; R900703911 4WRKE 16 W9-125L-3X/6EG24EK31/A5D3M; R900703914 4WRKE 10 W6-100L-3X/6EG24EK31/A1D3M; R900703915 4WRKE 16 E125L-3X/6EG24EK31/A5D3V; R900703916 4WRKE 16 E1-125L-3X/6EG24K31/A1D3M; R900703361 4WRKE 16 E125L-3X/6EG24TK31/A5D3M; R900703371 – 4WRZ 10 EA85-7X/6EG24N9EK4/V R900703377 4WEH 16 E7X/6EG110N9ETK4/B10;DBW 20 BG2-5X/200-6EW110N9K4 DBW 20 BG2-5X/200-6EW230N9K4 DBW 20 BG2-5X/200-6EW230N9K4V DBW 20 BG2-5X/200S6EG24N9K4R12 DBW 20 BG2-5X/200S6EW230N9K4R12 DBW 20 BG2-5X/200U6EG24N9K4 DBW 20 BG2-5X/200US6EG24N9K4R12 DBW 20 BG2-5X/200Y6EG24N9K4 DBW 20 BG2-5X/200Y6EW110K4 DBW 20 BG2-5X/200Y6EW110N9K4 DBW 20 BG2-5X/200Y6EW230N9K4 DBW 20 BG2-5X/200YS6EG24N9K4R12 DBW 20 BG2-5X/200YU6EG24N9K4 DBW 20 BG2-5X/200YUS6EG24N9K4R12 DBW 20 BG2-5X/315-6EG12N9K4: R900977505; R480044239; 0822343004; 0822034202; 0822034204; 0822240001; 0822240002; 0822241003; 0821302560; 0821302404; 0820031050; 0820031051; 0820030051; 0820030151; 0822234007; 0822233003 ; R480064164; 0822121004; 0822120005; 0822121002; 0822334503; 0822120022; 0821401233; 0822340005; R901084277; 1834482022; 5218555110; 0821300354; R412010718; 1824210243; 0820023026; 0822334509; 0821100099; 0822010678; 0822033204; 0822434203; 0821401224; 0822120005; 08221200020822334505; 0822030201; 0820251004; 0820212200; 0822120022; 0822121002; 0822120005; 0822334502; 0822120003; 0822121007; 0822034201;  0822121009; 0822334503; 0510225023; 2715534000; 0490394605;  R900565002 Z2DBK 6 VD2-1X/50V;  R900565003 Z2DBK 6 VD2-1X/100V; R900565005 Z2DBK 6 VC2-1X/50V;  R900565006 Z2DBK 6 VC2-1X/100V; R900565007 Z2DBK 6 VC2-1X/210V; R900565057 HSZ 10 A061-3X/M00; 1815503093 PLATTE 2HSR 10;A10VSO, A4VSO, A4VSG, A2FO, A2F, A7V; Rexroth A10VSO16, A10VSO18, A10VSO28, A10VSO45, A10VSO71, A10VSO100, A10VSO140;4WRKE25-W9-350L-3X/6EG24-K31/A1D3M;4WREE6-E-32-2X/G24-K31/A1V; 4WREE6-E1-16-2X / G24K31 / A1V; 4WRKE 16 E1-125L-3X/6EG24EK31/A1D3M R900703116 – 4WRTE 16 W8-125L-4X/6EG24ETK31/F1M; R900703118 4WRZE 25 W6-220-7X / 6EG24N9ETK31 / F1D3M; R900703119; R900703243 – 4WRSEH 10 V75LD-3X/G24K0/A1V R900703268 4WRKE 25 E350L-3X/6EG24TK31/A1D3M-497; R900703270 4WE 6 E6X/EG12N9K4/B08 R900703910 4WRKE 16 E1-125L-3X/6EG24EK31/A1D3M; R900703911 4WRKE 16 W9-125L-3X/6EG24EK31/A5D3M; R900703914 4WRKE 10 W6-100L-3X/6EG24EK31/A1D3M; R900703915 4WRKE 16 E125L-3X/6EG24EK31/A5D3V; R900703916 4WRKE 16 E1-125L-3X/6EG24K31/A1D3M; R900703361 4WRKE 16 E125L-3X/6EG24TK31/A5D3M; R900703371 – 4WRZ 10 EA85-7X/6EG24N9EK4/V R900703377 4WEH 16 E7X/6EG110N9ETK4/B10;

PVH098R03AJ30A140000001AD1AC010A; PVH131R03AF30A17000000100100010A;  PVH098R03AJ30A140000001AJ1AF010A;  PVH131R03AF30A25000000100100010A; PVH098R03AJ30A250000001001AE010A; PVH131R03AF30A250000001001AA010A ;PVH098R03AJ30A250000001AD100010A ; PVH131R03AF30A250000001001AB010A; PVH098R03AJ30A250000001AD1AB010A; PVH131R03AF30A250000001001AR010A; PVH098R03AJ30A250000001AD1AE010A; PVH131R03AF30A250000001001BM010A; PVH098R03AJ30A250000001AD2AA010A; PVH131R03AF30A250000001002AE010A; PVH098R03AJ30A250000001AM1AA010A ; PVH131R03AF30A250000001AD100010A; PVH098R03AJ30B182000001AD2AA010A; PVH131R03AF30A250000001AD1AA010A; PVH098R03AJ30B252000001AD100010A; PVH131R03AF30A250000001AD1AB010A; PVH098R03AJ30B252000001AD1AA010A ;                                                  PVH131R03AF30A250000001AM1AE010A

pump888.jpg pump555rrrrrrrr11111

IMG_MAG2 IMG_MAG

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ TOÀN CẦU MINH ANH

Toà nhà số 8, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, Việt Nam  

Tel: (+84) 024 3553 9595

Hotline: 0915305588(Zalo)

Kho 1 tại đường Quang Trung, Q.Hà Đông, TP Hà Nội

Kho 2 tại đường Nguyễn Thị Định, Quận 2, TP HCM

Website: www.magg.com.vn - Email: banhang@magg.com.vn