Bạn đang ở đây: Trang chủ » Bạc cầu trượt, Bạc đạn công nghiệp, Bạc đạn máy cán, Bạc đạn trục cán, Hộp dẫn hướng thép, Khuôn đúc đồng, Sản phẩm, Thanh dẫn hướng THK, Thép Xây Dựng, Tin tức, Ứng dụng trong cảng biển, Ứng dụng trong thuỷ điện, Valve khí, Vòng bi trục cán, Đầu tư » MI500-MZ60-MG300-MI400-MG600

Một chiều ; quay ngược MI500; MZ60; MG600; CKZ A70181T; CKZB50180; CKZ-B3290; CKZ Stieber FXM140-55; FXM86-25DX: CKF-A45130; CK-A55160; B3290; CKZ 60170; Cam ly hợp; B200; BS; BS-HS; PB; BB; BB-K; BB-2K; MG; MI; MX; MO; ASNU; AS; AS(NSS); CKB; CKA; CSK; FS; FSO; FSO750; FSO1027; MG; TFS; NFS; RIZG2G3; FBF; FRHD của các hãng Tsubaki; Stieber LD04; LD05; LD06; LD07; LD08; MG300; MG400; MG500; MG600; MI300; MI400; MI500; MI600; MZ17; MZ20, MZ30; MZ35; MZ38; MZ45; MZ60; MZ70; PB10-LH; PB12-LH; PB3-LH; PB5-LH; PB6-LH; PB8-LH; PB10-LH; PB10; PB12-RH; PB3-LH; PB3-RH; PB5-LH; PB5-RH; PB6-LH; PB6-RH; PB8-LH; PB8-RH; TFS; TFS-12, TFS1-15; TFS-17; TFS-20; TFS-25; TFS30; TFS35; TFS40; TFS45; TFS50; TFS60…Vòng bi Stieber (Germany ) : CSK 20 PP STIEBER; CSK 25 STIEBER; CSK 30 STIEBER; CSK 35 STIEBER;ASNU 20 STIEBER; ASNU 25 STIEBER; ASNU 40 STIEBER;  Vòng bi một chiều Tsubaki (Japan ):  BB 17 TSUBAKI, BB20 TSUBAKI, BB 25 TSUBAKI, BB 30 STUBAKI…B204 TSUBAKI, B206 TSUBAKI, B207 TSUBAKI, B208 TSUBAKI, B210 TSUBAKI; TFS 20 TSUBAKI, TFS 25 TSUBAKI, TFS 30 TSUBAKI, TFS 35 TSUBAKI, TFS 35 TSUBAKI,TSF 40; TSUBAKI; MI500; MZ60; CKZ-B3290; CKZ Stieber FXM140-55; FXM86-25DX: CKF-A45130; CK-A55160; K; BB-2K; MG; MI; MX; MO; ASNU; AS; AS(NSS); CKB; CKA; CSK; FS; FSO; FSO750; FSO1027; MG; TFS; NFS; RIZG2G3; FBF; FRHD ;MO; MA MI300 MZ60 MG500; MZ30G-22; MZ30G-25; MZ30G; MZ35G; MZ45G-40; MZ45G; MZ60G-50; MZ60G-55;MZ60G; MZ15; MZ17; MZ20; MZ30-22; MZ30-25 ; MZ30; MZ35; MZ45-40; MZ45; MZ60-50; MZ60-55;MZ60;MZ70-65;MZ70; MZ70G-65; MG300A; MI300A; MO300A; MR300A; MG400A; MI400A;MO400A; MR400A; MG500A; MI500A; MO500A; MR500A; MG600A; MI600A; MO600A; MR600A; MG700A; MI700A; MO700A;MR700A. TSUBAKI; MI500; MZ60; CKF-A2090; CKF-A2595; CKF-A30102; CKF-A35110; CKF-A40125; CKF-A45130; CKF-A50150; CKF-A55160; CKF-A60175; CKF-A70190; CKF-A80210; CKF-A90230; CKF-A100280; CKF-A130320; CKF-A150400; CKF25165; CKF30170; CKF35175; CKF40185; CKF55195; CKF55205; CKF60208; CKF65220; CKF70230; CKF80245; CKF90260; CKF100275; CKF110295; CKF130330; CKF140360; CKZ-A2080; CKZ-A35100; CKZ-A40115;CKZ-A40120;CKZ-A42125; CKZ-A45140; CKZ-A50150; CKZ-A55160; CKZ-A65170; CKZ-A70180;CKZ-A1890; CKZ-A2590; CKZ-A25100;CKZ-A28100;CKZ-A30100; CKZ-A32100; CKZ-A38115; CKZ-A45125; CKZ-A50135; CKZ-A5138; CKZ-A50160; CKZ-A50180; CKZ-A55145; CKZ-A55170. CKA 50×24×10; CKA 105×34×35; CKB 40×25×16.51; CKD 42×23×15; CKA 50×24×12; CKA 105×35×35; CKB 47×25×18.796; CKD 47×23×17; CKA 52×24×16; CKA 110×34×30; CKB 52×25×23.622; CKD 52×23×20; CKA 55×24×18; CKA 110×34×35; CKA 60×22×19; CKA 110×34×38; CKB 62×28×30; CKD 72×2330; CKA 60×24×20; CKA 110×34×40; CKB 62×28×32.766; CKD 72×23×35; CKA 63×26×24; CKA 125×38×50; CKB 62×28×35; CKD80×3140; HFL2530; CKA 63×26×25; CKA 130×52×38; CKB 72×28×40; CKD 85×31×45; HF2016; HFL3030; CKA 63×32×25; CKA 130×55×40; CKB 72×28×42.088; CKD 90×31×50; HF2520; HFL3530; CKA 65×26×24; CKA 130×38×45; CKB 72×28×42; CKD 110×31×60; HF3020; CKA 70×32×12; CKA 130×38×50; CKB 80×32×45; CKD 125×38×70; HF3520; CKA 70×24×20; CKA 135×38×60; CKB 80×32×46.761; CKD 140×38×80;CKA 70×32×25; CKA 136×52×35; CKB 80×32×48; CKD 160×38×90; CKA 70×32×28; CKA 136×52×45; CKB 85×32×46.761; CKA 72×27×25; CKA 140×55×50; CKB 85×32×50; CKA 75×40×25; CKA 140×38×60; CKB 90×32×55; CKA 80×32×22; CKA 145×34×45; CKB 90×32×56.109; CKA 80×32×25; CKA 160×75×50; CKB 100×42×56.109; CKA 80×26×30; CKA 160×55×55; CKB 100×42×60; CKA 80×32×30; CKA 160×35×70; CKB 110×42×65; CKA 80×31×35; CKA 170×55×60; CKB 110×42×70.029; CKA 85×28×30; CKA 170×55×65; CKB 120×42×70.029; CKA 90×37×25; CKA 180×52×65; CKB 120×42×70; CKA 100×34×28; CKA 180×55×65; CKB 125×42×79.356; CKA 100×34×32; CKA 190×38×65; CKB 125×42×80; CKA 100×34×35; CKA 200×55×65; CKA 100×34×38; CKA 210×88×50; CKA 100×34×40; CKA 210×85×75; CKA 100×67×40; CKA 215×70×75; CKA 100×31.5×45; CKA 105×35×30; CGD 37×20×12; CKZ 75×47×14; CKZ 130×92×45; CKZ 190×124×65; CKZ 60×70×14; CGD 47×19×15; CKZ 77×63×19; CKZ 130×63×48; CKZ 190×128×65; CKZ 66×75×18; CGD 60×20×20; CKZ 80×64×20;CKZ 130×68×52; CKZ 190×124×70; CKYZ 73×82×20; CGD 62×20×25; CKZ 80×62×30;CKZ 136×95×35; CKZ 190×128×70;CKYZ 75×82×20; CGD 72×27×30; CKZ 89×70×18; CKZ 136×95×38; CKZ 200×128×65; CKYZ 80×82×20; CGD 80×31×35;CKZ 100×64×20; CKZ 136×95×45; CKZ 200×135×65;CKYZ 83×85×25;CGD 90×33×40; CKZ 100×64×24; CKZ 136×95×50;CKZ 200×150×65; CKZ 95×92×30; CGD 105×36×45; CKZ 100×70×25; CKZ 136×95×50; CKZ 210×116×48; CKYZ 113×100×40; CGD 130×36×50; CKZ 100×64×30; CKZ 136.5×95×45;CKZ 210×132×70; CKYZ 133×120×45;CGD 130×46×60; CKZ 100×70×30; CKZ 136.5×95.5×50.8; CKZ 220×120×85;CGD 150×46×70; CKZ 100×70×30; CKZ 150×110×48; CKZ 230×120×60; CGD 170×58×80; CKZ 100×82×30; CKZ 150×102×50;CKZ 230×120×70; CGD 190×64×90; CKZ 100×82×30; CKZ 150×102×55; CKZ 230×120×75; CKZ 105×34×25;CKZ 150×102×60;CKZ 230×132×70; CKZ 105×51×28; CKZ 155×102×55; CKZ 230×132×75; CKZ 108×89×31.5;CKZ 155×102×60;CKZ 230×120×80; CKZ 110×78×35; CKZ 160×112×60; CKZ 230×132×80; CKZ 120×92×38; CKZ 160×112×65;CKZ 230×120×85; CKZ 120×55×40; CKZ 165×92×45; CKZ 230×120×90; CKZ 120×92×40; CKZ 170×112×65;CKZ 238×120×70; CKZ 120×92×42;CKZ 170×92×70; CKZ 245×120×100; CKZ 120×92×42; CKZ 170×92×70; CKZ 248×140×80; CKZ 125×92×28;CKZ 180×128×45;CKZ 250×140×90; CKZ 125×80×30; CKZ 180×95×50; CKZ 270×115×90; CKZ 125×92×38;CKZ 180×128×55;CKZ 300×160×100;CKZ 125×80×40; CKZ 180×128×60; CKZ 300×160×110; CKZ 125×92×42;CKZ 180×124×65;CKZ 125×92×45;CKZ 181×127×74.5; CKZ 125×92×45; CKZ 185×112×65; CKZ 130×92×38; CKZ 190×124×60;

BACK TOP-MAG

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ TOÀN CẦU MINH ANH

Trụ sở: Toà nhà số 8, Mễ Trì, Từ Liêm, TP Hà Nội.  Tel: +84 2435539595 – Fax: +84 2435539818 Hotline: 0919026688

Kho 1 tại đường Quang Trung, Q.Hà Đông, TP Hà Nội | Kho 2 tại đường Nguyễn Duy Trinh, Quận 2, TP HCM

Website: www.magg.com.vn - Email: banhang.magg@gmail.com